સોરઠી બહારવટિયા (Sorathi Baharavatiya) by ઝવેરચંદ મેઘાણી (Zaverchand Meghani) Free PDF Download Online e Book

સોરઠી બહારવટિયા માં તમામ બહારવટિયાની અને એ પણ તેઓની કાળી ઉજળી બંને બાજુની, મળી શકે તેટલા તમામ ઘટના-પ્રસંગોની,માત્ર પ્રશસ્તિની જ નહિ પણ સાથોસાથે નીંધ ચરીત્યાદોશોની પણ રજૂઆત કરવાનો આશય છે.ભવિષ્યના કોઈ ઈતિહાસ્કારને માટે આ એક માર્ગદર્શન રચાય છે.

Try Audible and Get Two Free Audiobooks

Note:- Download links dont work for books for which we dont have copyright permission.

Book Title:-સોરઠી બહારવટિયા (Sorathi Baharavatiya)

Author:-ઝવેરચંદ મેઘાણી (Zaverchand Meghani)

ISBN 13:-9788184808254

ISBN 10:-8184808259

Edition:-

Binding:-Hardcover

Publication date:-2013

Publisher:-Gurjar Prakashan

356
Pages
Approx. Price
Height
Lenght
Width
Weight

Contact Up

For any copyright claims or reporting errors please free to contact us at vinaygain@gmail.com

Contact us at vinaygain@gmail.com

More Books