Pahile Prem(पहिले प्रेम) by V.S.Khandekar(व्ही.स .खांडेकर ) Free PDF Download Online e Book

पाहिलं प्रेम - वि. सा. खांडेकर लिखित ही कादंबरी आहें. सामान्य मनुष्याच्या प्रितिमार्गावर फक्त खडे असतात. ते त्याला मधून मधून चांगलेच बोचतात . त्या दुःखाने प्रसंगुची तो अगदी रडकुंडीला येतो . पण तयाच वेळी कुठून तरी येणाऱ्या शीतल वायुलहरी त्याचा शीण नाहीसा करून त्याला उल्हसित करीत असतात. तो पुन्हा शीळ घालीत पुढे चालू लागतो . हेच इथे खांडेकरांनी इथे मांडले आहें.

Try Audible and Get Two Free Audiobooks

Note:- Download links dont work for books for which we dont have copyright permission.

Book Title:-Pahile Prem(पहिले प्रेम)

Author:-V.S.Khandekar(व्ही.स .खांडेकर )

ISBN 13:-9788177663761

ISBN 10:-8177663763

Edition:-

Binding:-Paperback

Publication date:-1940-01-01

Publisher:-Mehta publishing house

106
Pages
Approx. Price
0
Height
0
Lenght
0
Width
40
Weight

Contact Up

For any copyright claims or reporting errors please free to contact us at vinaygain@gmail.com

Contact us at vinaygain@gmail.com

More Books